Hoe ziet een dag in onze school eruit?

De lessen beginnen ‘s morgens om 8u30 en eindigen om 11u40; ze hervatten om 12u55 en eindigen om 15u15. Op woensdag beginnen de lessen om 8u30 en eindigen om 12u05. Tijdens deze periode staan de kleuters onder toezicht van de kleuterleidsters, dit van 8u00 tot 15u30; op woensdag tot 12u20.

Speeltijden zijn van 10u10 tot 10u25 en van 14u35 tot 14u50. Tijdens de middagpauze kunnen de kleuters blijven eten in de eetzaal, vanaf 12u10 spelen ze buiten tot 12u55.

Voor- en naschoolse opvang

Van 7u00 tot 8u00 in Het Klimtouw(gemeentelijke lagere school)
Van 8u00 tot 8u15 in ’t Okkerzzeltje

Van 15u30 tot 18u00 in Het Klimtouw

Op woensdag: van 12u00 tot 13u30: in het Klimtouw te Nederokkerzeel – van 12u00 tot 18u00: in de Toverberg te Berg (alleen op afspraak)

De voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met Het Klimtouw, de plaatselijke gemeentelijke Lagere School.
Prijzen:  € 0,85 per half uur
De opvang wordt verzorgd door Melissa Beauson.

 

Vakantiedagen

Klik hier voor een overzicht van de vakantiedagen in het schooljaar 2020-2021.

 

Schoolreglement

Kilk hier voor een kopie van het schoolreglement.

Doorlichting

Kilk hier om het verslag van de doorlichting te bekijken.

Samenwerking met het CLB

Klik hier voor de data van de permanenties van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding.

Organogram

Kilk hier voor een kopie van het organogram.

 

Extra’s

 • kleuterzwemmen met de kleuters van de tweede en derde kleuterklas (om de 14 dagen)
 • zorguren in alle kleuterklassen
 • extra begeleiding voor zorgkleuters
 • zorgcoördinator : Hilde Flamaing : blauw[email protected]
 • ’s middags warme soep van traiteur
 • mogelijkheid om te rusten op een bedje in de namiddag voor de jongste kleuters (2,5- jarigen)
 • elke donderdag is het fruitdag
 • elke maand een portie gratis fruit voor alle kleuters
 • elke 2 weken is er op woensdag een superleuke poppenkastvoorstelling voor alle kleuters
 • computerlesjes onder leiding van ICT-coördinator (om de 14 dagen)
 • twee maal per week turnles in de school, daarnaast véél bewegingsmomenten in de klas
 • één maal per trimester gratis sporten in de sporthal te Berg of te Kampenhout
 • meedoen aan sportevenementen voor kleuters van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport)
 • mogelijkheid om te fietsen op de speelplaats (ook fietsen van de school beschikbaar)
 • regelmatig didactische uitstappen met alle kleuters, naar een boerderij, bos, dier ,…
 • minimum een maal per jaar een toneelbezoek
 • zeer actieve, ondernemende en enthousiaste ouderraad

Privacyverklaring

De privacyverklaring van ’t okkerzeeltje kan je hier terugvinden.